समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
91 पालुङटार नगरपालिकामा घरेलु फोहर व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न २०७४ मंसिर २१
92 पालुङटार नगरपालिका गोरखाको तेस्रो नगरपरिषद सम्वन्धि सुचना २०७४ मंसिर २०
93 पालुङटार नगरपालिकाको आ.व. २०७३।०७४ को वजेट नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण गरिएको सूचना २०७४ मंसिर २०
94 पालुंगटार नगरपालिकाको सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना २०७४ मंसिर १९
95 संबिधान दिवस २०७३ को अवसरमा सर-सफाइ कार्यक्रम २०७४ मंसिर १९
96 लिगलिग कोट विकास गुरुयोजना सम्वन्धी अन्तर्क्रिया २०७४ मंसिर १५
97 लिगलिग कोट विकास गुरुयोजना सम्वन्धी अन्तर्क्रिया २०७४ मंसिर १५
98 पालुङटार नगरपालिकाको आ.व. २०७३।०७४ को वजेट नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण गरिएको सूचना २०७४ मंसिर १५
99 पालुङटार नगरपालिका गोरखाको तेस्रो नगरपरिषद सम्वन्धि सुचना २०७३ पौष १९
100 संबिधान दिवस २०७३ को अवसरमा सर-सफाइ कार्यक्रम २०७३ आषाढ २८