समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
41 खर्च बिल सम्बन्धमा--- सबै वडा कार्यालय २०७५ आश्विन २४
42 चेली नेपाल छात्रब्रिती सहयोग कार्यक्रम २०७५ आश्विन १८
43 अ.न.मि. कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०७५ आश्विन १८
44 विधालयको विवरण पठाउने सम्बन्धमा -- सबै विधालय २०७५ आश्विन १६
45 बिपन्न नागरिक सिफारिस - अनुसूची २०७५ भाद्र २९
46 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ २०७५ भाद्र २५
47 विज्ञको दरखास्त आवहानको सूचना २०७५ साउन २३
48 बाल कल्याण आधारभूत स्कूलमा शिक्षकको आवश्यकता २०७५ साउन २०
49 पालुङटार नगरपालिका भित्रका वडा नं. १ देखि १० सम्मका भूकम्प पिडितहरुलाई नि:शुल्क घरको नक्शा बनाई दिने सूचना २०७५ साउन १८
50 वडा नं १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सूचना २०७५ साउन १८