कर्मचारीहरु

 

फोटो नाम पद शाखा ई-मेल सम्पर्क न. एकस्सटेन नं.
बाबुराम कराखेती प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (उपससिव) प्रशासन karakhetib@gmail.com

९८५६०६११११

२३ कार्यालय

९०१ निवास

माधब पोखरेल बिधालय निरिक्षक शिक्षा

iammadhav8@gmail.com

education.palungtarmun@gmail.com

९८४१३६१९२३ ३०१
सुवन शर्मा लेखा अधिकृत लेखा suvan.sharma2045@gmail.com ९८५६०७४९२७ २०१
दिपेन्द्र अर्याल लेखा अधिकृत योजना तथा अनुगमन शाखा   ९८५६०७४२९० २४
ई. सन्दिप मरहठ्ठा  इन्जिनियर  प्राबिधिक   9849214352 ३०१
ई. अनुप देवकोटा इन्जिनियर 

प्राबिधिक

NEC:7925

Civil-A Category

anup.devkota5@gmail.com

eranupdevkota@gmail.com

9841686312 ३०३
अशोक कुमार श्रेष्ठ सूचना प्रबिधि अधिकृत प्राबिधिक

ashokstha2013@gmail.com

ito.palungtarmun@gmail.com

९८४१६२२८०१  
निर्मला पन्त अधिकृत छैठौ सामाजिक विकास   ९८४१०३६६१७ ७०१
कृष्ण अधिकारी नगर स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य health.palungtarmun@gmail.com ९८४६१८८९३१  

श्रृष्टी थपलीया

नगर स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य

sristithapaliya074@gmail.com

health.palungtarmun@gmailcom

९८४६१५८४५७  
राम प्रसाद देवकोटा नगर पशु अधिकृत पशु pasu.palungtarmun@gmail.com  ९८४६१२७७६०   
करुणा पनेरु अधिकृत छैठौ शिक्षा प्राबिधिक education.palungtarmun@gmail.com ९८६०२९१९१७  
दिपेन्द्र गिरि नगर स्वस्थ्य संयोजक स्वस्थ्य

health.palungtarmun@gmailcom

giridipendra804@yahoo.com

९८४३१६१२१९  
सुमित्रा देवि शर्मा (पौडेल) नायब सुब्बा  पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा     ८०१
सोबिता पन्त सहायक चौथो प्रशासन शाखा  sobitapanta3@gmail.com ९८४६०७५५८२  
सनत देवकोटा प्राबिधिक सहायक पशु sanatdevkota85@gmail.com ९८४६७५५१२९  
सुरज थापा स्वकीय सचिव नगर सचिवालय mayorpalungtar@gmail.com 9849117868  
जमुना आले मगर  कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा  jamunaalemagar3@gmail.com ९८४९७७८२०६

 

 

अबि गुरुङ सहायक चौथो प्रशासन abhigurung300@gmail.com

९८४६०४३४७९

 
उत्पल आचार्य सब ईन्जिनियर प्राबिधिक      
अनिल खत्री सब ईन्जिनियर प्राबिधिक   ९८४३३६७२७०  
लालु गुरुङ अ.सब ईन्जिनियर प्राबिधिक   ९८४६०५६४७०  
नानु सुनार महिला विकास निरिक्षक पाचौ महिला विकास    ९८४६९८४२१२  
रबिन मिश्र लेखापाल लेखा   ९८४३३७५७५३ ५०१
सरोज थापा आ.ले.प. सहायक पाचौ राजश्व शाखा   ९८६९५४९२९३  
सरोज थापा मगर एम.आई.एस.अपरेटर पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा   ९८०८६२१७११  
सबिता बिश्वकर्मा सह लेखापाल लेखा   ९८४३४८९२११  
ईश्वरी अधिकारि फिल्ड सहायक पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा   ९८६०१०१४११  
राम प्रसाद पोखरेल सहायक चौथो प्रशासन   ९८४६०५६४३९  
प्रताप मल्ल ईलेक्ट्रिसियन प्रशासन   ९८४६४७९६८३  
 भक्त बहादुर कुमाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन palungtarngarpalika@gmail.com ९८०६६६२२९३  
 सुमन अधिकारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन   ९८२५१०१४८२  
 बल बहादुर परियार  हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८४६८३५६७४  
नबिन खत्री हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८४६७८०२०१  
दीपक कोइराला  हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८०४१८२९९२  
डुम बहादुर गुरुङ माली प्रशासन   ९८०४१५०५१०  
सन्तमान श्रेष्ठ एम्बुलेन्स चालक प्रशासन   ९८०४१५२७७३  
डिलमाया परियार कार्यालय सहयोगी प्रशासन   ९८४६१७०४७६