वार्ड २

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. २

कार्यालय : आपंपिपल
क्षेत्रफ़ल : १८.१५ वर्ग कि.मि.
जनसंख्या : २४८९
पुरुष : १२१०
महिला : १२७५
तेश्रो लिंगी : ४
घरधुरी : ११९४

जनप्रतिनिधिको विवरण

क्र.सं.
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
 कृष्ण बहादुर थापा मगर
वडा अध्यक्ष
९८६३९०२२५४
ward2.palungtarmun@gmail.com
मनिका अधिकारी लिम्बु
वडा सदस्य
९८६३९०२२४०
 
मिना नेपाली
वडा सदस्य
९८२४२१४८७६
 
गोबिन्द वस्ती
वडा सदस्य
९८६५१७३९५०
 
गंगा बहादुर बलाकोटि
वडा सदस्य
९८०८९४७८३७
 
पार्वती नेपाली
कार्यपालिका सदस्य
९८४६९७५६८२
 

कर्मचारीको विवरण

क्र.सं. 
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
बिद्या भट्टराई
वडा सचिव
९८४६७७३२६७
ward2.palungtarmun@gmail.com
सरस्वती कट्टेल
सामाजिक परिचालक
९८४६५३६१८१
 
प्रभा देवि मरहट्टा
सामाजिक परिचालक
९८४६१२६६५१
 
किसान बाबु थापा मगर
कार्यालय सहयोगी
९८२४१८७३६०
 

शैक्षिक संस्था

माध्यमिक बिधायालय : २
                              जनता मा.बि. ----- आपपिपल
                               शारदा मा.बि. ---- चपाभन्ज्यांग
प्राथमिक  बिधायालय : ४
                             जनचेतना प्रा.बि. ----- सिम्पानी
                            हिमालय प्रा.बि. ------- रातडाँडा
                            देबिस्थान प्रा.बि. ------- लप्सीचौर
                           नमूना प्रा.बि. ----------- सुन्तले

स्वास्थ्य संस्था

स्वास्थ्य चौकी : १
                  सिम्पानी स्वास्थ्य चौकी ----- सिम्पानी

पर्यटकीय स्थल

                लिगलिग कोट 
                हर्मीकोट

सम्पर्क विवरण

पालुङटार नगरपालिका
वडा कार्यालय २
आपंपिपल
ईमेल : ward2.palungtarmun@gmail.com