संगठनात्मक स्वरुप

पालुङ्गटार नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरुप PDF फर्म्याटमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्......

 

स्थानिया तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारी र साबिक स्थानीय अ स्थायी/करार कर्मचारीको विवरण

हेर्न को लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला