वार्ड ३

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ३

कार्यालय : डुम्रे डाँडा

क्षेत्रफ़ल : १६.१३ वर्ग कि.मि.

जनसंख्या : २८०२

पुरुष : १४२८

महिला : १३७३

तेश्रो लिंगी : १

घरधुरी : ७८९

जनप्रतिनिधिको विवरण

क्र.सं.
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
१४
रेशम बहादुर अधिकारी
वडा अध्यक्ष
९८२४१११३३७
 
१५
रबिन्द्र अधिकारी
वडा सदस्य
९८१९१८२०७१
 
१६
चिज बहादुर गुरुङ
वडा सदस्य
९८२५१०१३३५
 
१७
सिर्जना नेपाली
वडा सदस्य
९८०६६८०२२३
 
१८
बिष्णु माया थापा
कार्यपालिका सदस्य
९८०६५३४४५५
 

कर्मचारीको विवरण

क्र.सं. 
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
कमल पाण्डे    
वडा सचिव
९८४६११९८४७
ward3.palungtarmun@gmail.com
कृष्णकला अधिकारि 
सामाजिक परिचालक
९८४६५३५३९७
ज्योति गिरि
कार्यालय सहयोगी
 
 

सम्पर्क विवरण

पालुङटार नगरपालिका

वडा कार्यालय ३

डुम्रे डाँडा

ईमेल : ward3.palungtarmun@gmail.com