पालुङटार नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ |       | पालुङ्गटार नगरपालिकामा घरमै बसेर अनलाईन घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ       | स्वत: प्रकाशन २०८० श्रावन देखि असोज मसान्तसम्म       |
 • विवस चिन्तन
  विवस चिन्तन
  नगर प्रमुख
  Contact Number: 9856074449
 • बन्दना पाण्डे
  बन्दना पाण्डे
  उप प्रमुख
  Contact Number: 9856074448
 • गौतम भण्डारी
  गौतम भण्डारी
  प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
  Contact Number: ९८५६०६११११
 • माधब पोखरेल                                          (सूचना अधिकारी)
  माधब पोखरेल (सूचना अधिकारी)
  बिद्यालय निरिक्षक
  Contact Number: 9856074928