पालुङटार नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ |       | पालुङ्गटार नगरपालिकामा घरमै बसेर अनलाईन घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ       |
 • विवस चिन्तन
  विवस चिन्तन
  नगर प्रमुख
  Contact Number: 9856074449
 • बन्दना पाण्डे
  बन्दना पाण्डे
  उप प्रमुख
  Contact Number: 9856074448
 • गौतम भण्डारी
  गौतम भण्डारी
  प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
  Contact Number: ९८५६०६११११
 • माधब पोखरेल
  माधब पोखरेल
  नगर शिक्षा अधिकारि
  Contact Number: 9856074928