वार्ड ९

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ९

कार्यालय : बिर्दी

क्षेत्रफ़ल : २२.११ वर्ग कि.मि.

जनसंख्या : ४७०४

पुरुष : २३९०

महिला : २३१२

तेश्रो लिंगी : २

घरधुरी : १०७६

जनप्रतिनिधिको विवरण

क्र.सं.
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
भेज राज पाण्डे
वडा अध्यक्ष
९८५६०१६२०७
९८४३०१६२०७
 
अमृत बहादुर नगरकोटी
वडा सदस्य
९८०४१५३७०९
 
खिल बहादुर श्रेष्ठ
वडा सदस्य
९८५६०६५४८३
 
मिन माया लामा
कार्यपालिका सदस्य
९८०८००८९१५
 
भगवती परियार
वडा सदस्य
९८१६६३७७१२
 

कर्मचारीको विवरण

क्र.सं. 
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
पदम बहादुर वाग्ले     
वडा सचिव
९८४६१२५८१५
 
सबिता पन्त
सामाजिक परिचालक
९८४६१८८७२५
 
राम बाहादुर सेढाई
कार्यालय सहयोगी
९८४६३७७४३५
 

सम्पर्क विवरण

पालुङटार नगरपालिका

वडा कार्यालय ९

बिर्दी

ईमेल : ward9.palungtarmun@gmail.com