बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८० फाल्गुण २२ 135 के बि filetype
2 बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति थप गरिएको सूचना २०८० फाल्गुण ०२ 71 के बि filetype
3 ट्रायल ब्रिजका लागि फ्याब्रिकेटेड स्टिल पार्ट्स खरिदका लागि पालुङटार नगरपालिकाले सिल गरिएको कोटेशन आब्हान गर्दछ (इबिड मात्र) २०८० माघ २८ 200 के बि filetype
4 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०८० माघ ०३ 174 के बि filetype
5 आ व २०८०-८१ को लागि नदिजन्य पदार्थ ढुंगा गीटि वालुवा उत्खनन तथा संकलन गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना २०८० पौष ०१ 288 के बि filetype
6 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०८० भाद्र २७ 337 के बि filetype
7 आ.व. २०८०/८१ को ठेक्का १-६ को सूचना सच्च्याईको सूचना २०८० भाद्र २७ 506 के बि filetype
8 आ.व. २०८०/८१ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना २०८० साउन ३२ 672 के बि filetype
9 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७९ माघ ०९ 142 के बि filetype
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७९ पौष २० 236 के बि filetype