बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ चैत्र ०३ 159 के बि filetype
2 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ फाल्गुण १९ 138 के बि filetype
3 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ फाल्गुण ०४ 418 के बि filetype
4 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताको लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ: २०७८ फाल्गुण ०३ 303 के बि filetype
5 सार्वजनिक सम्पति लिलाम बिक्रि गर्ने सम्बन्धि दरभाउपत्रको सूचना २०७८ माघ २५ 230 के बि filetype
6 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ माघ २३ 385 के बि filetype
7 आ.व. २०७८-७९ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना २०७८ मंसिर २२ 1240 के बि filetype
8 फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताब आब्वान सम्बन्धि सूचना २०७८ आश्विन ११ 268 के बि filetype
9 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७८ भाद्र ३१ 326 के बि filetype
10 नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरी बिक्रि बितरण तथा निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना २०७८ भाद्र २० 398 के बि filetype