सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय

२०७५ पौष १७

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय

नमुना फारम प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको --- सबै माध्यमिक बिधालय

Please Submit Notice with in 2 days at IT Section of Palungtar Municipality or mail on ito.palungtarmun@gmail.com

For any enquary contact at  IT Section of Palungtar Municipality or contact No; 9841622801

कृपया प्रस्ताब  २ दिन भित्र २०७५-०९-१९ सम्म सूचना प्रबिधि शाखामा बुझाउनु होला अथवा  ito.palungtarmun@gmail.com मा ईमेल गर्नुहोला |

अन्य जानकारी चाहिएमा सूचना प्रबिधि शाखामा वा ९८४१६२२८०१ मा सम्पर्क गर्नु होला |

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Response.php line 1149: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)

  1. in Response.php line 1149
  2. at HandleExceptions->handleError('8', 'ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)', '/home/palungtarmungov/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php', '1149', array('targetLevel' => '0', 'flush' => true, 'status' => array(array('name' => 'zlib output compression', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '0', 'chunk_size' => '16384', 'buffer_size' => '20480', 'buffer_used' => '0'), array('name' => 'default output handler', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '1', 'chunk_size' => '0', 'buffer_size' => '16384', 'buffer_used' => '0'), array('name' => 'default output handler', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '2', 'chunk_size' => '0', 'buffer_size' => '57344', 'buffer_used' => '55066')), 'level' => '0', 'flags' => '96', 's' => array('name' => 'zlib output compression', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '0', 'chunk_size' => '16384', 'buffer_size' => '20480', 'buffer_used' => '0')))
  3. at ob_end_flush() in Response.php line 1149
  4. at Response::closeOutputBuffers('0', true) in Response.php line 376
  5. at Response->send() in index.php line 55