समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
1 स्वत: प्रकाशन २०८० माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म २०८१ बैशाख ०४
2 पालुङटार नगरपालिका बुलेटिन वर्ष १ अंक ४ (२०८० माघ देखि चैत्र सम्म) २०८१ बैशाख ०४
3 आय विवरण पेश नगरेका पालुङटार नगरापालिककाका कर दाताहरुको विवरण २०८० फाल्गुण १५
4 स्वत: प्रकाशन २०८० कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म २०८० माघ ०९
5 पालुङटार नगरपालिका बुलेटिन वर्ष १ अंक ३ (२०८० कार्तिक देखि पौष सम्म) २०८० माघ ०९
6 आ.व. २०७९/८० LISA को नतिजा प्रकाशन २०८० माघ ०२
7 स्वत: प्रकाशन २०८० श्रावन देखि असोज मसान्तसम्म २०८० कार्तिक ०१
8 पालुङटार नगरपालिका बुलेटिन वर्ष १ अंक २ (२०८० श्रावन देखि असोज सम्म) २०८० कार्तिक ०१
9 पालुङटार नगरपालिका बुलेटिन वर्ष १ अंक १ (२०८० बैशाख देखि असार सम्म) २०८० साउन १४
10 स्वत प्रकाशन २०८० बैशाखदेखि असार मसान्तसम्म २०८० आषाढ २०