समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
1 पालुङटार नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषबाट कोरोना रोकथाम प्रतिकार्यमा गरेको खर्च सम्बन्धि जानकारी २०७७ भाद्र २३
2 पालुङटार वडा नं १० शिल गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना २०७७ भाद्र २१
3 पालुङटार नगरपालिकाको अति आवश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना २०७७ साउन ३१
4 झोलुंगे पुल कार्य सम्बंधी प्रस्ताब आब्हानको सूचना २०७७ साउन २१
5 नगर सभा बैठकमा उपस्थितिको लागि सुचना २०७७ आषाढ ०४
6 कक्षा ८ नतिजा प्रकासित २०७७ बैशाख २७
7 पालुङटार नगरपालिकामा राहत पाउनेको विवरण २०७७ बैशाख ०४
8 लिची बिक्रि वितरणमा सहरीकरण गरिदिनु हुन-- सबै वडा कार्यालयहरु २०७६ फाल्गुण २६
9 जानकारी सम्बन्धमा २०७६ आषाढ ०९
10 सूचना २०७५ फाल्गुण २१