समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
61 बजार अनुगमन सम्बन्धमा सूचना २०७५ आषाढ ०१
62 Notice for Postponed Maps Pass २०७५ आषाढ ०१
63 नगर सभा बैठकको सूचना २०७५ जेठ १६
64 धर्माेदय मा‍ वि मा पदपूर्तिकाे सूचना २०७५ जेठ ०७
65 सबै वडा कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने सूचना  २०७५ बैशाख ३०
66 पालुङ्गटार नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा २०७४ २०७५ बैशाख २८
67 वडा नं १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्ने सूचना २०७५ बैशाख २०
68 पालुङ्गटार नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ २०७५ बैशाख १९
69 नक्सा शाखाकाे इमेल संचालनमा अाएकाे सूचना २०७५ बैशाख १४
70 कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाट परीक्षा अनुगमनमा २०७५ बैशाख १४