पदपूर्तिको सूचना

पद्वतिमा आवास निर्माण साथी र गणक पदको दरखास्तको सूचना

(बैसाख १७ र १८ गते बिदाको दिनमा पनि फर्म लिइनेछ )

आवास निर्माण साथी र गणक पदको दरखास्तको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

ईन्जिनियर पदको नतिजाको  सूचना

ईन्जिनियर पदको नतिजाको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला.....

ईन्जिनियर पदको अन्तर्वार्ताको सूचना

ईन्जिनियर पदको अन्तर्वार्ताको सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला.....

ईन्जिनियर पदको दरखास्तको सूचना

ईन्जिनियर पदको दरखास्तको सूचना हेर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला...