पालुङटार नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ |       | पालुङटार नगरपालिकाको पाचौ नगर सभा २०७६ बाट पारित भएका नीति योजना तथा कार्याक्रमहरु       | **पालुङटार नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा आन्तरिक राजस्वबाट संकलन भएको रकम (जनसहभागिता सहित) * नगरपालिका कार्यालय रु. २४१२७००७.८० *वडा नं. १ रु. २७२३९७८ *वडा नं. २ रु. १३७६११९ *वडा नं. ३ रु. १६७९१२७ *वडा नं. ४ रु. १२७२१३० *वडा नं. ५ रु. १८२१०८१ *वडा न       | एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना       | पालुङटार नगरपालिकामा यहाँलाई स्वागत छ |       | पालुङ्गटार नगरपालिकामा घरमै बसेर अनलाईन घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ       |
 • ई. दीपक बाबु कंडेल
  ई. दीपक बाबु कंडेल
  नगर प्रमुख
  Contact Number: 9856074924
 • पम्फा बसेल
  पम्फा बसेल
  उप प्रमुख
  Contact Number: 9856074925
 • तेजराज शर्मा
  तेजराज शर्मा
  प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
  Contact Number: ९८५६०६११११
 • रुल बहादुर आले
  रुल बहादुर आले
  प्रशासकिय अधिकृत
  Contact Number: 9856074937