बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 आ व २०७९-८० को लागि नदिजन्य पदार्थ ढुंगा गीटि वालुवा उत्खनन तथा संकलन गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना २०७९ मंसिर १६ 582 के बि filetype
2 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७९ कार्तिक ३० 288 के बि filetype
3 स्टिलका पार्टपुर्जाहरू खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान २०७९ कार्तिक २२ 335 के बि filetype
4 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७९ आश्विन ०४ 255 के बि filetype
5 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ चैत्र ०३ 159 के बि filetype
6 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ फाल्गुण १९ 138 के बि filetype
7 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ फाल्गुण ०४ 418 के बि filetype
8 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताको लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ: २०७८ फाल्गुण ०३ 303 के बि filetype
9 सार्वजनिक सम्पति लिलाम बिक्रि गर्ने सम्बन्धि दरभाउपत्रको सूचना २०७८ माघ २५ 230 के बि filetype
10 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ माघ २३ 385 के बि filetype