कर्मचारीहरु

 

फोटो नाम पद शाखा ई-मेल सम्पर्क न.
तेजराज शर्मा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (उपससिव)   sharmatejraj123@gmail.com

९८५६०६११११

बाबुराम कराखेती नगर शिक्षा प्रमुख (उपसचिव) शिक्षा   ९८४१५९३९७७
माधब पोखरेल बिधालय निरिक्षक शिक्षा iammadhav8@gmail.com ९८४१३६१९२३
सुवन शर्मा लेखा अधिकृत लेखा suvan.sharma2045@gmail.com ९८५६०७४९२७
दिपेन्द्र अर्याल योजना अनुगमन तथा प्रशासन शाखा योजना तथा प्रशासन   ९८५६०७४२९०
ई. सन्दिप मरहठ्ठा  इन्जिनियर  प्राबिधिक   9849214352
ई. अनुप देवकोटा इन्जिनियर  प्राबिधिक anup.devkota5@gmail.com 9841686312
अशोक कुमार श्रेष्ठ सूचना प्रबिधि अधिकृत प्राबिधिक

ashokstha2013@gmail.com

ito.palungtarmun@gmail.com

९८४१६२२८०१
दिपक कुमार श्रेष्ठ कानूनी सल्लाकार न्यायिक समिति dpkkmrshrestha@gmail.com ९८४१९२१६३०
लोकनाथ पौडेल प्रशासन अधिकृत प्रशासन   ९८४६२६७३१९
निर्मला पन्त अधिकृत छैठौ सामाजिक विकास   ९८४१०३६६१७
उदय प्रसाद अधिकारी  नगर स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य   9846056754
दिपेन्द्र गिरि नगर स्वस्थ्य संयोजक स्वस्थ्य   ९८४३१६१२१९
सुमित्रा देवि शर्मा (पौडेल) नायब सुब्बा  राजश्व शाखा    
जमुना आले मगर  कम्प्युटर अपरेटर राजश्व शाखा jamunaalemagar3@gmail.com ९८४९७७८२०६
अबि गुरुङ सूचना प्रबिधि सहायक प्राबिधिक gurungabi265@gmail.com

९८४६०४३४७९

९८२४१७०१००

अजय पोखरेल सब ईन्जिनियर प्राबिधिक   ९८५११९०३०८
उत्पल आचार्य सब ईन्जिनियर प्राबिधिक    
सुजन थापा सब ईन्जिनियर प्राबिधिक tsujan344@gmail.com ९८६७७६६३७५
अनिल खत्री सब ईन्जिनियर प्राबिधिक   ९८४३३६७२७०
महेश मरहट्टा अमिन प्राबिधिक   ९८४६१५८३३४
लालु गुरुङ अ.सब ईन्जिनियर प्राबिधिक   ९८४६०५६४७०
सुदिप राज वाग्ले लेखापाल लेखा   ९८४६३२९४५३
नानु सुनार महिला विकास निरिक्षक पाचौ महिला विकास    ९८४६९८४२१२
रबिन मिश्र लेखापाल लेखा   ९८४३३७५७५३
कमल पाण्डे प्रशासन सहायक पाचौ प्रशासन   ९८४६११९८४७
सरोज थापा आ.ले.प. सहायक पाचौ लेखा   ९८६९५४९२९३
सुजन बि.क. एम.आई.एस.अपरेटर प्रशासन   ९८२४१११३२९
सरोज थापा मगर एम.आई.एस.अपरेटर प्रशासन   ९८०८६२१७११
सबिता बिश्वकर्मा सह लेखापाल लेखा   ९८४३४८९२११
ईश्वरी अधिकारि फिल्ड सहायक प्रशासन   ९८६०१०१४११
राम प्रसाद पोखरेल सहायक चौथो प्रशासन   ९८४६०५६४३९
प्रताप मल्ल ईलेक्ट्रिसियन प्रशासन   ९८४६४७९६८३
 भक्त बहादुर कुमाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन palungtarngarpalika@gmail.com ९८०६६६२२९३
 सुमन अधिकारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन   ९८२५१०१४८२
 बल बहादुर परियार  हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८४६८३५६७४
नबिन खत्री हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८४६७८०२०१
दीपक कोइराला  हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८०४१८२९९२
डुम बहादुर गुरुङ माली प्रशासन   ९८०४१५०५१०
सन्तमान श्रेष्ठ एम्बुलेन्स चालक प्रशासन   ९८०४१५२७७३
डिलमाया परियार कार्यालय सहयोगी प्रशासन   ९८४६१७०४७६