कर्मचारीहरु

 

फोटो नाम पद शाखा ई-मेल सम्पर्क न. एकस्सटेन नं.
गौतम भण्डारी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (उपसचिव) प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत (उपसचिव) gtmbhandari@gmail.com ९८५६०६११११

२३ कार्यालय

९०१ निवास

माधब पोखरेल शिक्षा शाखा प्रमुख

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

सूचना अधिकारी

iammadhav8@gmail.com

education.palungtarmun@gmail.com

suchanaadhikari@palungtarmun.gov.np

९८४१३६१९२३

९८५६०७४९२८

९८२६१७३१०७

३०१
सुवन शर्मा लेखा अधिकृत लेखा suvan.sharma2045@gmail.com ९८५६०७४९२७ २०१
सृजना पोखरेल जनस्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य

health.palungtarmun@gmail.com

srijanapokhrel108@gmail.com

९८४६०९००२६  
निर्मला पन्त अधिकृत छैठौ

प्रशासन प्रमुख

  ९८४१०३६६१७  
दिपेन्द्र अर्याल लेखा अधिकृत योजना तथा अनुगमन शाखा   ९८५६०७४२९० २४
ई. सन्दिप मरहठ्ठा  इन्जिनियर  प्राबिधिक   9849214352 ३०१
ई. अनुप देवकोटा इन्जिनियर 

प्राबिधिक

NEC:7925

Civil-A Category

anup.devkota5@gmail.com

eranupdevkota@gmail.com

9841686312 ३०३
अशोक कुमार श्रेष्ठ सूचना प्रबिधि अधिकृत प्राबिधिक

ashokstha2013@gmail.com

ito.palungtarmun@gmail.com

९८४१६२२८०१  
कृष्ण अधिकारी नगर स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य health.palungtarmun@gmail.com ९८४६१८८९३१  

श्रृष्टी थपलीया

नगर स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य

sristithapaliya074@gmail.com

health.palungtarmun@gmailcom

९८४६१५८४५७  
राम प्रसाद देवकोटा नगर पशु अधिकृत पशु pasu.palungtarmun@gmail.com  ९८४६१२७७६०   
डा. सुरज मरहट्टा पशु चिकित्सक पशु dr.surajmrt@gmail.com 9843297744  
कल्पना के.सी. रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम pmep.palungtarmun@gmail.com ९८४९९८७७८६  
धुर्ब सिलवाल रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम pmep.palungtarmun@gmail.com ९८०५८५२९५८  
ई. राम चन्द्र पण्डित प्राबिधिक सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम pmep.palungtarmun@gmail.com ९८६००५५७४३  
लक्ष्मी देवकोटा कृषि सहायक कृषि शाखा agri.palungtarmun@gmail.com ९८४६५८९९३२  
सुमित्रा देवि शर्मा (पौडेल) नायब सुब्बा  वडा ४ सचिव ward4.palungtarmun@gmail.com    
प्रमिला  माया घिसिङ नायब पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक पशु शाखा pramilamaya.ghishing@gmail.com ९८४४३१९४१०  
सम्झना न्यौपाने नायब पशु सेवा प्राबिधिक पशु शाखा   ९८४८२५७९२०  
सनत देवकोटा प्राबिधिक सहायक पशु sanatdevkota85@gmail.com ९८४६७५५१२९  
अशोक मरहट्टा स्वकीय सचिव नगर सचिवालय   ९८५५०१८९९०  
जमुना आले मगर  कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा  jamunaalemagar3@gmail.com ९८४९७७८२०६

 

 

उत्पल आचार्य सब ईन्जिनियर प्राबिधिक      
अनिल खत्री सब ईन्जिनियर प्राबिधिक   ९८४३३६७२७०  
धनेन्द्र श्रेष्ठ सहायक योजना शाखा planning.palungtarmun@gmail.com ९८५६०८०३८८  
नानु सुनार महिला विकास निरिक्षक पाचौ महिला विकास    ९८४६९८४२१२  
रबिन मिश्र लेखापाल लेखा   ९८४३३७५७५३ ५०१
सरोज थापा आ.ले.प. सहायक पाचौ राजश्व शाखा   ९८६९५४९२९३  
सरोज थापा मगर एम.आई.एस.अपरेटर पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा   ९८०८६२१७११  
ईश्वरी अधिकारि फिल्ड सहायक पंजीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा   ९८६०१०१४११  
राम प्रसाद पोखरेल सहायक चौथो प्रशासन   ९८४६०५६४३९  
रामजनम चौधरी लघुउधम (मेडपा) प्रशासन   ९८६८२३२१७०  
             
प्रताप मल्ल ईलेक्ट्रिसियन प्रशासन   ९८४६४७९६८३  
 भक्त बहादुर कुमाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन palungtarngarpalika@gmail.com ९८०६६६२२९३  
 सुमन अधिकारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन   ९८२५१०१४८२  
 बल बहादुर परियार  हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८४६८३५६७४  
दीपक कोइराला  हलुका सवारी चालक प्रशासन   ९८०४१८२९९२  
डुम बहादुर गुरुङ माली प्रशासन   ९८०४१५०५१०  
सन्तमान श्रेष्ठ एम्बुलेन्स चालक प्रशासन   ९८०४१५२७७३  
डिलमाया परियार कार्यालय सहयोगी प्रशासन   ९८४६१७०४७६