कर तथा शुल्कहरु

पालुङ्गटार नगरपालिकाको आ.बा. २०७५/७६ को लागु हुने दर, रेट तथा सेवा शुल्कहरु

२०७५/७६ को कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कहरु हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....

पालुङ्गटार नगरपालिकाको आ.बा. २०७५/७६ को लागु हुने कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कहरु

२०७५/७६ को कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कहरु हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला.....