समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
71 इन्जीनियर पदको अन्तरबार्ताको सूचना २०७४ चैत्र २५
72 ईन्जिनियर पदको करारमा दरखास्त खुलेको सूचना २०७४ चैत्र १३
73 बायोमेट्रिक ई-हाजिरीको तालिम सम्पन्न २०७४ चैत्र १३
74 पहिलो चरणमा सवै १३ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरी मेसीन जडान कार्य सम्पन्न २०७४ चैत्र ०८
75 पालुङ्गटार नगरसभाको फाईनल माईनुट २०७४ चैत्र ०८
76 कार्य सुची २०७४ फाल्गुण ३०
77 निती तथा कार्याक्रम २०७४ फाल्गुण १६
78 निबेदन दिन छुट भयका गुम्बा बिहार तथा स्तुपहरुको निबेदन दर्ता गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २०७४ पौष ०६
79 पालुङटार नगरपालिकामा घरेलु फोहर व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न २०७४ मंसिर २१
80 पालुङटार नगरपालिका गोरखाको तेस्रो नगरपरिषद सम्वन्धि सुचना २०७४ मंसिर २०