संगठनात्मक स्वरुप

 

 

स्थानिया तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारी र साबिक स्थानीय अ स्थायी/करार कर्मचारीको विवरण

हेर्न को लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला