वार्ड ६

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. ६

कार्यालय : गांईखुर

क्षेत्रफ़ल : १९.७२ वर्ग कि.मि.

जनसंख्या : २४४१

पुरुष : १२३७

महिला : १२०४

तेश्रो लिंगी : 

घरधुरी : ५५२

जनप्रतिनिधिको विवरण

क्र.सं.
फोटो
नाम थर 
पद
फोन नं.
ईमेल
गोबिन्द बाराकोटी
वडा अध्यक्ष
९८४६२१६७८३
 
उमा कुमारी श्रेष्ठ 
वडा सदस्य
९८४६४७५६४१
 
कमला वि.क.
वडा सदस्य
९८१३६५५३४१
 
बुद्धिमान तामांग
वडा सदस्य
९८४६५४२५८५
 
भगवान मल्ल
वडा सदस्य
९८१५१३६८१९

कर्मचारीको विवरण

क्र.सं. 
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
      
वडा सचिव
९८४५०७५५८२
 
थम बहादुर तामांग
कार्यालय सहयोगी
९८०३१६३०४९
 

सम्पर्क विवरण

पालुङटार नगरपालिका

वडा कार्यालय ६

गांईखुर

ईमेल : ward6.palungtarmun@gmail.com