वार्ड १

पालुङटार नगरपालिका वडा नं. १

कार्यालय : खोप्लांग

क्षेत्रफ़ल : १३.३६ वर्ग कि.मि.

जनसंख्या : ३११९

पुरुष : १५४८

महिला : १५७०

तेश्रो लिंगी : १

घरधुरी : ६२३

जनप्रतिनिधिको विवरण

क्र.सं. 
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
कृष्ण बहादुर परियार           
वडा अध्यक्ष
९८४६४७५३३७
 
मिना अधिकारी
वडा सदस्य
९८४६२२१६२८१
 
बल बहादुर लामा
वडा सदस्य
९८४६१८८२४३
 
सन्तोष पोखरेल
वडा सदस्य
९८४१८५४१८३
 
जमुना नेपाली 
कार्यपालिका सदस्य
९८२४१२७५०५
 

कर्मचारीको विवरण

क्र.सं. 
फोटो
नाम थर
पद
फोन नं.
ईमेल
सन्तोष बसेल            
वडा सचिव
९८२५१३६७६६
 
राजेन्द्र कोइराला
सामाजिक परिचालक
९८४६१२७७१४
 
गोमा कोइराला
सामाजिक परिचालक
९८४६०५६३३२
 
टिका कोइराला
सामाजिक परिचालक
९८४६०५६३३२
 
जमुना खड्का
कार्यालय सहयोगी
९८४६३४८५४६
 

सम्पर्क विवरण

पालुङटार नगरपालिका

वडा कार्यालय १

खोप्लांग

ईमेल : ward1.palungtarmun@gmail.com