समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
31 सूचना --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १२
32 सूचना २०७५ मंसिर १२
33 सूचना २०७५ मंसिर १२
34 उपभोक्ता समिति गठनको लागत तयार गर्ने सम्बन्धमा --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर ०६
35 पुनर्निर्माणको अवस्था तथा कार्ययोजनाका सम्बन्धमा नगरपालिका\गाउँपालिकाको सर्वेक्षण --- सबै वडा कार्यालयहरु २०७५ मंसिर ०५
36 अमर ज्योति मा.बि. मा करार शिक्षकको आवश्यकता २०७५ कार्तिक ३०
37 सामुदायिक विधालयहरुको लेखापरिक्षणको सूचना २०७५ कार्तिक १३
38 योजना सम्झौता-- सबै वडा कार्यालय २०७५ आश्विन २४
39 खर्च बिल सम्बन्धमा--- सबै वडा कार्यालय २०७५ आश्विन २४
40 चेली नेपाल छात्रब्रिती सहयोग कार्यक्रम २०७५ आश्विन १८