समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
31 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३
32 लेखापरिक्षकहरुकोलागि सूचना २०७५ मंसिर १२
33 सूचना --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १२
34 सूचना २०७५ मंसिर १२
35 सूचना २०७५ मंसिर १२
36 उपभोक्ता समिति गठनको लागत तयार गर्ने सम्बन्धमा --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर ०६
37 पुनर्निर्माणको अवस्था तथा कार्ययोजनाका सम्बन्धमा नगरपालिका\गाउँपालिकाको सर्वेक्षण --- सबै वडा कार्यालयहरु २०७५ मंसिर ०५
38 अमर ज्योति मा.बि. मा करार शिक्षकको आवश्यकता २०७५ कार्तिक ३०
39 सामुदायिक विधालयहरुको लेखापरिक्षणको सूचना २०७५ कार्तिक १३
40 योजना सम्झौता-- सबै वडा कार्यालय २०७५ आश्विन २४