स्वास्थ्य शाखा

आपपिपल अस्पतालमा अस्पतालका निर्देशक डा. क्षितिज चन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गरिएका अप्रेशनहरु |