ट्रायल ब्रिजका लागि फ्याब्रिकेटेड स्टिल पार्ट्स खरिदका लागि पालुङटार नगरपालिकाले सिल गरिएको कोटेशन आब्हान गर्दछ (इबिड मात्र)
२०८० माघ २८

ट्रायल ब्रिजका लागि फ्याब्रिकेटेड स्टिल पार्ट्स खरिदका लागि पालुङटार नगरपालिकाले सिल गरिएको कोटेशन आब्हान गर्दछ (इबिड मात्र)