कर्मचारी विवरण

क्र.स कर्मचारीको नाम/थर पद कार्यक्षेत्र ईमेल एक्स्टेन्सन
1 पम्फा बसेल उप प्रमुख नगरपालिका 0
2 ई. दीपक बाबु कंडेल नगर प्रमुख नगरपालिका 0
3 रामकृष्ण अर्याल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन 23
4 रुल बहादुर आले प्रशासकिय अधिकृत नगरपालिका 401