श्रोतहरु

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
6 प्रधानाध्यापकक छनौट सम्बन्धिको फारम तथा प्रस्तावनाको ढाँचा २०७७ चैत्र ११ 364 के बि filetype
7 व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (सञ्_चालन) कार्यविधि २०७७ २०७७ फाल्गुण ०९ 5485 के बि filetype
8 व्यवसाय जीवन रक्षा कोष फारम २०७७ फाल्गुण ०९ 429 के बि filetype
9 सव वाहन र मोटरसाईकल खरिदको स्पेसिफिकेसन २०७७ मंसिर २८ 1190 के बि filetype
10 संस्थागत सौर्य उर्जा प्रणालीका लागि निवेदन फारम (शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाको लागि) २०७७ साउन २७ 914 के बि filetype