बोलपत्र

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
21 सार्वजनिक सम्पति लिलाम बिक्रि गर्ने सम्बन्धि दरभाउपत्रको सूचना २०७८ माघ २५ 230 के बि filetype
22 पालुङटार नगरपालिकाले निम्न कार्यहरूको वस्तु दर सम्झौताका लागि राष्ट्रिय योग्य बोलपत्रदाताहरूबाट बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०७८ माघ २३ 385 के बि filetype
23 आ.व. २०७८-७९ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना २०७८ मंसिर २२ 1240 के बि filetype
24 फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताब आब्वान सम्बन्धि सूचना २०७८ आश्विन ११ 268 के बि filetype
25 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७८ भाद्र ३१ 326 के बि filetype
26 नदिजन्य पदार्थ उत्खनन र घाटगद्दी गरी बिक्रि बितरण तथा निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना २०७८ भाद्र २० 398 के बि filetype
27 स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७८ जेठ २५ 440 के बि filetype
28 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७८ बैशाख २८ 249 के बि filetype
29 स्यानीट्यारी प्याडको शिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धि सूचना २०७८ बैशाख २६ 342 के बि filetype
30 पालुङटार नगरपालिका निम्न कार्यहरूको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हावन गर्दछ २०७८ बैशाख १९ 300 के बि filetype