कर्मचारी विवरण

क्र.स कर्मचारीको नाम/थर पद कार्यक्षेत्र ईमेल एक्स्टेन्सन
1 दीपक बाबु कंडेल नगर प्रमुख 0
2 पम्फा बसेल उप–प्रमुख 0
3 बिरेन्द्र भारती कार्यकारी प्रमुख 0