परिचय

श्री डुम्रे स्कुलको पुरा प्रोफाइल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला...

विद्यालयको नाम : श्री डुम्रे cfwf/e"t ljBfno

ठेगाना : पालुङटार न.पा. वडा नं. ३ , गोरखा

विद्यालयको किसिम : सामुदायिक बिद्यालय

परिचय 

 

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको संख्या

छात्रा संख्या : ५५

छात्र संख्या : ५६

जम्मा बिधार्थी संख्या : १११

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको कक्षागत विवरण

बिद्यालयमा अध्यनरत बिधार्थीको कक्षागत विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला....

फरक क्षमता भएका विद्यार्थी विवरणः

सुष्तमनस्थिति: ०

दृष्टिविहिन: ०

शारीरिक अपांगता: १

वहिरा: ०

जम्मा: १

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Response.php line 1149: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)

  1. in Response.php line 1149
  2. at HandleExceptions->handleError('8', 'ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0)', '/home/palungtarmungov/public_html/vendor/symfony/http-foundation/Response.php', '1149', array('targetLevel' => '0', 'flush' => true, 'status' => array(array('name' => 'zlib output compression', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '0', 'chunk_size' => '16384', 'buffer_size' => '20480', 'buffer_used' => '0'), array('name' => 'default output handler', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '1', 'chunk_size' => '0', 'buffer_size' => '16384', 'buffer_used' => '0'), array('name' => 'default output handler', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '2', 'chunk_size' => '0', 'buffer_size' => '57344', 'buffer_used' => '55932')), 'level' => '0', 'flags' => '96', 's' => array('name' => 'zlib output compression', 'type' => '0', 'flags' => '112', 'level' => '0', 'chunk_size' => '16384', 'buffer_size' => '20480', 'buffer_used' => '0')))
  3. at ob_end_flush() in Response.php line 1149
  4. at Response::closeOutputBuffers('0', true) in Response.php line 376
  5. at Response->send() in index.php line 55