सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
71 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा -- सबै बिधालय २०७६ जेठ ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
72 डुम्रे आधारभूत स्कूलमा शिक्षक आवश्यकता २०७६ जेठ ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
73 प्रादेशिक नमुना संसद २०७६ फारम २०७६ बैशाख २२ फाइल उपलब्ध छैन ।
74 पूर्ण खोप नगरपालिकाकोलागि तालिम २०७६ बैशाख १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
75 प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय पोखराबाट जारि गोर्खा जिल्लाको पुरस्कृत हुनेको नामावली २०७६ बैशाख १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
76 कार्यक्रम र कार्यान्वयन सम्बन्धमा -- सबै शाखा र वडा कार्यालयहरु २०७५ चैत्र १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
77 सूचना २०७५ फाल्गुण २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
78 लिगलिग पालुङटार मेयर कप २०७५ २०७५ माघ २७ फाइल उपलब्ध छैन ।
79 एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा आमन्त्रण गरिएको सूचना--- सबै वडा कार्यालय २०७५ माघ २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
80 माछा पोखरी निर्माण तथा विस्तार कार्यक्रम को सूचना २०७५ माघ १० फाइल उपलब्ध छैन ।