सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
61 काठेपुलको विवरण माग गरिएको सम्बन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
62 पुर्बधार निर्माणसंग सम्बन्धित योजनाहरुको कार्वन्यन संबन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
63 पुननिर्माण इन्जीनियरहरुको हाजिरी सम्बन्धमा २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
64 अ.न.मी. आवश्यकता सम्बन्धि सूचना २०७६ आश्विन ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
65 करार शिक्षकहरुको करार अबधि थप्ने सम्बन्धि सूचना २०७६ आश्विन ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
66 सबै बिधयालयहरुलाई हाजिरी पेश गर्ने सम्बन्धमा २०७६ भाद्र ३१ फाइल उपलब्ध छैन ।
67 सामुदायिक बिधायालयहरुको लेखपरिक्षण सम्बन्धि सूचना २०७६ भाद्र २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
68 पालुङटार नगरपालिका पाचौ नगर सभा सम्बन्धमा सूचना २०७६ आषाढ ०३ फाइल उपलब्ध छैन ।
69 जानकारी सम्बन्धमा ( सबै वडा कार्यालयहरु, बिषयगत शाखाहरु, सम्पूर्ण उपभोक्त्ता समितिहरु, सम्पूर्ण संघ सस्थाहरु तथा सरोकारवालाहरु) २०७६ जेठ २८ फाइल उपलब्ध छैन ।
70 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्येक्रम अन्तर्गत यस नगरपालिकामा २३३३ आबेदन संकलन भएको छ ,प्राप्त निबेदनका संख्या का आधारमा नगरपालिकाको स्थानीय दर रेट दैनिक रु ७००.०० का दरले १० दिन सम्म यसै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३९७ जनाले रोजगार पाउने भएका छन् I २०७६ जेठ २७ फाइल उपलब्ध छैन ।