सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
51 एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन २०७६ कार्तिक २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
52 अनमीको नतिजा प्रकाशित २०७६ कार्तिक ०५ फाइल उपलब्ध छैन ।
53 एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना २०७६ कार्तिक ०४ फाइल उपलब्ध छैन ।
54 अ.न.मी..अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना २०७६ कार्तिक ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
55 MIS अपरेटरको पाठ्यक्रम २०७६ आश्विन २७ फाइल उपलब्ध छैन ।
56 MIS Operator Short List नतिजा Palungtar २०७६ आश्विन १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
57 आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा कार्वान्वयन हुने योजनाहरुको कार्ययोजना २०७६ आश्विन १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
58 पूर्वाधार निर्माणसंग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरुलाई बिशेष अनुरोध २०७६ आश्विन १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
59 प्रथम चौमासिक २०७६/७७ को शिक्षकहरुको तलब विवरण २०७६ आश्विन १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
60 सूचना सबै वडा कार्यालयहरु २०७६ आश्विन ०९ फाइल उपलब्ध छैन ।