सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
51 सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय २०७५ पौष १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
52 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५ मंसिर २६ फाइल उपलब्ध छैन ।
53 औषधि व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा सूचना २०७५ मंसिर २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
54 बैदेशिक रोजगार छात्रवृति (शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निबेदन दिने सूचना २०७५ मंसिर १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
55 मिल्क कोलिडोर र डेरी संचालन सम्बन्धि सूचना २०७५ मंसिर १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
56 बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सूचना २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
57 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
58 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
59 लेखापरिक्षकहरुकोलागि सूचना २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
60 सूचना --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।