सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
21 कार्यक्रम अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा २०७६ मंसिर ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
22 पा.न.पा.का प्राथमिक तहका कारार्मा नियुक्त भएका शिक्षकहरुको विवरण २०७६ कार्तिक २४ फाइल उपलब्ध छैन ।
23 एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन २०७६ कार्तिक २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
24 अनमीको नतिजा प्रकाशित २०७६ कार्तिक ०५ फाइल उपलब्ध छैन ।
25 एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सिप परिक्षण तथा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना २०७६ कार्तिक ०४ फाइल उपलब्ध छैन ।
26 अ.न.मी..अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना २०७६ कार्तिक ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
27 MIS अपरेटरको पाठ्यक्रम २०७६ आश्विन २७ फाइल उपलब्ध छैन ।
28 MIS Operator Short List नतिजा Palungtar २०७६ आश्विन १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
29 आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा कार्वान्वयन हुने योजनाहरुको कार्ययोजना २०७६ आश्विन १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
30 पूर्वाधार निर्माणसंग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरुलाई बिशेष अनुरोध २०७६ आश्विन १४ फाइल उपलब्ध छैन ।