सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
121 पालुङटार नगरपालिकामा घरेलु फोहर व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न २०७४ मंसिर २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
122 पालुङटार नगरपालिका गोरखाको तेस्रो नगरपरिषद सम्वन्धि सुचना २०७४ मंसिर २० फाइल उपलब्ध छैन ।
123 पालुङटार नगरपालिकाको आ.व. २०७३।०७४ को वजेट नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण गरिएको सूचना २०७४ मंसिर २० फाइल उपलब्ध छैन ।
124 पालुंगटार नगरपालिकाको सुची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना २०७४ मंसिर १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
125 संबिधान दिवस २०७३ को अवसरमा सर-सफाइ कार्यक्रम २०७४ मंसिर १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
126 लिगलिग कोट विकास गुरुयोजना सम्वन्धी अन्तर्क्रिया २०७४ मंसिर १५ फाइल उपलब्ध छैन ।
127 लिगलिग कोट विकास गुरुयोजना सम्वन्धी अन्तर्क्रिया २०७४ मंसिर १५ फाइल उपलब्ध छैन ।
128 पालुङटार नगरपालिकाको आ.व. २०७३।०७४ को वजेट नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण गरिएको सूचना २०७४ मंसिर १५ फाइल उपलब्ध छैन ।
129 पालुङटार नगरपालिका गोरखाको तेस्रो नगरपरिषद सम्वन्धि सुचना २०७३ पौष १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
130 संबिधान दिवस २०७३ को अवसरमा सर-सफाइ कार्यक्रम २०७३ आषाढ २८ फाइल उपलब्ध छैन ।