सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
121 विधालयको विवरण पठाउने सम्बन्धमा -- सबै विधालय २०७५ आश्विन १६ फाइल उपलब्ध छैन ।
122 बिपन्न नागरिक सिफारिस - अनुसूची २०७५ भाद्र २९ फाइल उपलब्ध छैन ।
123 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ २०७५ भाद्र २५ फाइल उपलब्ध छैन ।
124 विज्ञको दरखास्त आवहानको सूचना २०७५ साउन २३ फाइल उपलब्ध छैन ।
125 बाल कल्याण आधारभूत स्कूलमा शिक्षकको आवश्यकता २०७५ साउन २० फाइल उपलब्ध छैन ।
126 पालुङटार नगरपालिका भित्रका वडा नं. १ देखि १० सम्मका भूकम्प पिडितहरुलाई नि:शुल्क घरको नक्शा बनाई दिने सूचना २०७५ साउन १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
127 वडा नं १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सूचना २०७५ साउन १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
128 हाट बजार को सूचना २०७५ साउन १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
129 अकला मा बि मा शिक्षक आवशयकता २०७५ साउन ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।
130 सतर्ताकोलागि सूचना २०७५ साउन ०२ फाइल उपलब्ध छैन ।