सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
111 ईन्जिनियर पदको करारमा दरखास्त खुलेको सूचना २०७४ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
112 बायोमेट्रिक ई-हाजिरीको तालिम सम्पन्न २०७४ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
113 पहिलो चरणमा सवै १३ वटा माध्यमिक विद्यालयहरुमा विद्युतीय हाजिरी मेसीन जडान कार्य सम्पन्न २०७४ चैत्र ०८ फाइल उपलब्ध छैन ।
114 पालुङ्गटार नगरसभाको फाईनल माईनुट २०७४ चैत्र ०८ फाइल उपलब्ध छैन ।
115 कार्य सुची २०७४ फाल्गुण ३० फाइल उपलब्ध छैन ।
116 निती तथा कार्याक्रम २०७४ फाल्गुण १६ फाइल उपलब्ध छैन ।
117 निबेदन दिन छुट भयका गुम्बा बिहार तथा स्तुपहरुको निबेदन दर्ता गराउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना २०७४ पौष ०६ फाइल उपलब्ध छैन ।
118 पालुङटार नगरपालिकामा घरेलु फोहर व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न २०७४ मंसिर २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
119 पालुङटार नगरपालिका गोरखाको तेस्रो नगरपरिषद सम्वन्धि सुचना २०७४ मंसिर २० फाइल उपलब्ध छैन ।
120 पालुङटार नगरपालिकाको आ.व. २०७३।०७४ को वजेट नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण गरिएको सूचना २०७४ मंसिर २० फाइल उपलब्ध छैन ।