सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
101 सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव माग गरिएको सूचना --- सबै माध्यमिक बिधालय २०७५ पौष १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
102 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७५ मंसिर २६ फाइल उपलब्ध छैन ।
103 औषधि व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा सूचना २०७५ मंसिर २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
104 बैदेशिक रोजगार छात्रवृति (शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निबेदन दिने सूचना २०७५ मंसिर १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
105 मिल्क कोलिडोर र डेरी संचालन सम्बन्धि सूचना २०७५ मंसिर १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
106 बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सूचना २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
107 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
108 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
109 लेखापरिक्षकहरुकोलागि सूचना २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
110 सूचना --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।