सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
101 Notice for Postponed Maps Pass २०७५ आषाढ ०१ फाइल उपलब्ध छैन ।
102 नगर सभा बैठकको सूचना २०७५ जेठ १६ फाइल उपलब्ध छैन ।
103 धर्माेदय मा‍ वि मा पदपूर्तिकाे सूचना २०७५ जेठ ०७ फाइल उपलब्ध छैन ।
104 सबै वडा कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने सूचना  २०७५ बैशाख ३० फाइल उपलब्ध छैन ।
105 पालुङ्गटार नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा २०७४ २०७५ बैशाख २८ फाइल उपलब्ध छैन ।
106 वडा नं १० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्ने सूचना २०७५ बैशाख २० फाइल उपलब्ध छैन ।
107 पालुङ्गटार नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ २०७५ बैशाख १९ फाइल उपलब्ध छैन ।
108 नक्सा शाखाकाे इमेल संचालनमा अाएकाे सूचना २०७५ बैशाख १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
109 कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाट परीक्षा अनुगमनमा २०७५ बैशाख १४ फाइल उपलब्ध छैन ।
110 इन्जीनियर पदको अन्तरबार्ताको सूचना २०७४ चैत्र २५ फाइल उपलब्ध छैन ।