सुचना

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
91 औषधि व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा सूचना २०७५ मंसिर २१ फाइल उपलब्ध छैन ।
92 बैदेशिक रोजगार छात्रवृति (शैक्षिक सत्र २०७५) का लागि निबेदन दिने सूचना २०७५ मंसिर १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
93 मिल्क कोलिडोर र डेरी संचालन सम्बन्धि सूचना २०७५ मंसिर १८ फाइल उपलब्ध छैन ।
94 बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न सूचना २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
95 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
96 अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ---- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १३ फाइल उपलब्ध छैन ।
97 लेखापरिक्षकहरुकोलागि सूचना २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
98 सूचना --- सबै वडा कार्यालय २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
99 सूचना २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।
100 सूचना २०७५ मंसिर १२ फाइल उपलब्ध छैन ।