समाचार

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति
1 आय विवरण पेश नगरेका पालुङटार नगरापालिककाका कर दाताहरुको विवरण २०८० फाल्गुण १५
2 स्वत: प्रकाशन २०८० कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म २०८० माघ ०९
3 पालुङटार नगरपालिका बुलेटिन वर्ष १ अंक ३ (२०८० कार्तिक देखि पौष सम्म) २०८० माघ ०९
4 आ.व. २०७९/८० LISA को नतिजा प्रकाशन २०८० माघ ०२
5 स्वत: प्रकाशन २०८० श्रावन देखि असोज मसान्तसम्म २०८० कार्तिक ०१
6 पालुङटार नगरपालिका बुलेटिन वर्ष १ अंक २ (२०८० श्रावन देखि असोज सम्म) २०८० कार्तिक ०१
7 पालुङटार नगरपालिका बुलेटिन वर्ष १ अंक १ (२०८० बैशाख देखि असार सम्म) २०८० साउन १४
8 स्वत प्रकाशन २०८० बैशाखदेखि असार मसान्तसम्म २०८० आषाढ २०
9 पुरस्कारको लागी कर्मचारी छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना २०७८ भाद्र २२
10 आय व्ययको विवरण २०७७/७८ २०७७ माघ २६