श्रोतहरु

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
16 सव वाहन र मोटरसाईकल खरिदको स्पेसिफिकेसन २०७७ मंसिर २८ 1190 के बि filetype
17 संस्थागत सौर्य उर्जा प्रणालीका लागि निवेदन फारम (शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाको लागि) २०७७ साउन २७ 914 के बि filetype
18 संस्थागत सौर्य उर्जा प्रणालीका लागि निवेदन फारम (नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको लागि) २०७७ साउन २७ 1386 के बि filetype
19 रोजगार प्राबिधिक सहायक फारम २०७७ साउन २६ 989 के बि filetype
20 पाचौ नगर सभा २०७६ बाट पारित भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको नगर किताब २०७६ कार्तिक १८ 1100 के बि filetype