कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रामचन्द्र मरहट्टा सूचना अधिकारी 9856040608
बिरेन्द्र देव भारती प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत birendrabharati@yahoo.com 9856061111
निरज देवकोटा इन्जिनियर योजना तथा शहरी विकास शाखा nirajdevkota67@gmail.com 9856040467
देवी प्रसाद तिवारी शाखा अधिकृत वातावरणमैत्री स्तानिय शासन कार्यक्रम eflgpalungtar@gmail.com 9849545724
जुना रिजाल लेखापाल rijaljunu1@gmail.com 9856077757
अवि गुरुङ सूचना तथा संचार प्रविधि सहायक gurungabi266@gmail.com 9846043479