संक्षिप्त परिचय

पालुङ्गटार नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय यसप्रकार छ।

 •  
 • नामः- पालुङ्टार नगरपालिका
 • साविक गा.वि.स.हरुः- आँपपिपल, च्याङ्ली, गाईखुर र पालुङ्टार, धुवाकोट, खोप्लंग 
 • स्थापना मितिः- २०७१।०८।२६ 
 • विकास क्षेत्रः- पश्चिमाञ्चल 
 • अञ्चलः- गण्डकी 
 • जिल्लाः- गोरखा 
 • प्रदेश नम्बर-४
 • निर्वाचन क्षेत्र नम्बरः- २ 
 • वडा संख्याः- १३ 
 • जनसंख्याः- २८,३५६ जना 
 • घर संख्याः- ६७६५ वटा