गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकाको कार्यक्रम अधिकृतको परीक्षा सम्वन्धि सुचना

 गोरखा नगरपालिका र पालुङ्टार नगरपालिकामा लागु भएको भएको स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तरगत कार्यक्रम अधिकृतहरुको परीक्षा निम्न मिती समय र स्थानमा हुने भएकोले सवैको जानकारीको  लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

पद :-कार्यक्रम अधिकृत

परीक्षा मिती :-२०७३।२।२९

नगर परिषद २०७२ वाट पारित योजनाहरु

आ व २०७३-७४ का लागी पालुङटार नगरपालिकाको नगर परिषद २०७२ वाट पारित योजनाहरु यसप्रकार छन।